EDPG Löcknitz

Dyrekcja szkoły


Pełniąca obowiązki dyrektora szkołyRegina Metz
WicedyrektorFranziska Jende