Osoby odpowiedzialne


FunkcjaOsoby
Pełniąca obowiązki dyrektora szkołyRegina Metz
WicedyrektorFranziska Jende
Koordynator dla klas maturalnychSabine Gärtner
Nauczyciel zaufaniaTobias Koch
Markus Möhring
Nauczyciel odpowiedzialny za technikę komputerową i przetwarzanie danych elektronicznychPeter Feist
Jürgen Kalinowski
Nauczyciel odpowiedzialny za praktyki zawodowe i pełnomocnik ds. BHPManfred Klug
Pełnomocnik ds. SportuGötz Kreimann
Pełnomocnik ds. ochrony radiologicznejElke Mengel
Gazetka szkolnaBeate Fazekas
Silvia Werner
Nauczyciel zajmujący się organizacją zawodową
Przewodniczący Rady Szkoły/ przedstawiciel rodziców
Przewodniczący Stowarzyszenia Fundatorów i Przyjaciół Szkoły
Jutta Ochsendorf
Lilianna Schultz
Manfred Klug
Regina Metz
Kerstin Hauck
Karin Müller