Filozofia szkołyCo tworzy naszą szkołę

Jak już mówi sama nazwa naszej szkoły, jesteśmy gimnazjum polsko-niemieckim i nie jest to nazwa przypadkowo wynikająca z położenia w pobliżu polsko-niemieckiej granicy, ale raczej z faktu, że do szkoły uczęszczają uczniowie zarówno z Niemiec, jak i z Polski.

Właśnie ten fakt stanowi filozofię naszej szkoły oraz czyni ją samą czymś szczególnym.

Codzienna, wspólna nauka i życie w szkole prowadzi do wymiany kulturowej w nowoczesnym wymiarze. Uczymy się od siebie nawzajem, a nie jak to bywa zazwyczaj tylko o kimś lub o czymś. Nasze gimnazjum udowadnia, że dwa narody, których wspólna przeszłość była raczej smutna i okrutna, potrafią utrzymywać ze sobą pogodne i przyjazne stosunki. Tak jak to przypomina stara mądrość, nie należy zapominać o historii, lecz się z niej uczyć.

Podobnie wzajemne zrozumienie, tolerancja oraz akceptacja należą do wartości, które dokładniej poznajemy w naszej szkole. Są one obecne w naszym życiu na co dzień i kształtują naszą osobowość.

Wraz z wysokim poziomem wykształcenia, którego zdobycie nasza szkoła umożliwia, gimnazjum wnosi istotny wkład w rozwój polsko-niemieckiego pogranicza.


[21.09.2011]