Pełniąca obowiązki dyrektora szkołyRegina Metz
WicedyrektorFranziska Jende