Samorząd SzkolnySamorząd Szkolny

  • składa się z gospodarzy klas i ich zastępców (zebrania co 6-8 tygodni lub wg. potrzeb),
  • wybiera grupę rzeczników uczniów (maksymalnie 6 uczniów),
  • przewodnicząca: Jessica Luise Przybylski,
  • zastępca: Paul Gast

[10.03.2015]