Samorząd SzkolnySamorząd Szkolny

  • składa się z gospodarzy klas i ich zastępców (zebrania co 6-8 tygodni lub wg. potrzeb),
  • wybiera grupę rzeczników uczniów (maksymalnie 6 uczniów),
  • przewodnicząca: Maria Pokorska
  • zastępcy: Josephine Schwanke i Maks Włodarski

[28.06.2017]