Grupa negocjatorówGrupa negocjatorów istnieje od 2000 roku i powstała przy wsparciu stowarzyszenia Volkssolidarität z Pasewalku, reprezentowanego przez panią Lüders. Dzięki kwalifikacjom jednej z naszych nauczycielek, pani Glode, można było we własnym zakresie przygotować uczniów do tego rodzaju działalności oraz otoczyć ich fachową opieką. Obecnie pracuje w zespole ok. 20 uczniów z klas 9-12.


 

Zadania

  1. kształcenie zainteresowanych uczniów klasy 9 w ramach tzw. dodatkowych zajęć obowiązkowych
  2. zaangażowanie starszych uczniów współpracujących z ochotnikami – obserwatorami z młodszych roczników
  3. obozy integracyjne negocjatorów prowadzone w celu stworzenia grup, sprecyzowania treści ich zadań oraz motywowania naszych negocjatorów do pracy w szkole

 

Możliwości działania

  • pozornie niemożliwe do rozwiązania spory między poszczególnymi uczniami
  • konflikty w klasie
  • rozbieżność poglądów i różnice zdań pojawiające się na kursach
  • problemy w komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami konkretnego przedmiotu, po uprzedniej interwencji wychowawcy

Warunkiem jest istniejąca po obu stronach chęć rozwiązania problemu / sporu / konfliktu!!!

Negocjatorzy to grupa uczniów dążących do stworzenia w szkole przyjaznej atmosfery. Są oni głęboko przekonani, iż wszelkie konflikty można rozwiązać na drodze pokojowej, bez używania przemocy. W swojej pracy nauczyli się też tego, że skonfliktowane osoby poszukują kompromisu i potrafią ostatecznie znaleźć rozwiązanie zadowalające wszystkich. Sami negocjatorzy pozostają obiektywni i są godni zaufania.

Motto: Razem z wami chcemy stworzyć dobrą atmosferę w szkole.


[21.09.2016]