Już od roku 1960 utrzymywane były między polskimi i niemieckimi uczniami przyjazne kontakty. Kontakty te zaowocowały powstaniem idei wspólnej szkoły, z którą ówczesny nauczyciel i burmistrz Günter Erdmann zwrócił się do Ministerstwa Kultury Mecklemburgii - Pomorza Przedniego.
Rok później propozycja powstania niemiecko - polskiej szkoły w Löcknitz została przedstawiona liceum w Policach, przygotowano też pierwsze projekty umów administracyjnych. Od tego czasu, by umocnić wzajemne kontakty, uczniowie obu szkół zaczęli się systematycznie odwiedzać.
Także powiat Uecker - Randow, któremu obecnie podlega DPG, zdecydowanie poparł ten jedyny tego typu projekt szkolny w Mecklemburgii - Pomorzu Przednim.
W dniu 19.12.1994, w siedzibie “Pomeranii”, Pan Helmut Klaus podpisał - w imieniu Minister Kultury Pani Reginy Maquardt - porozumienie, w którym ustalono, że w roku szkolnym 1995/96 pierwsi polscy uczniowie rozpoczną naukę w Löcknitz.
Nastąpiło to 10.08.1995r.

Gimnazjum w Löcknitz otrzymało nazwę “Niemiecko - Polskie Gimnazjum”. Dokument nadania nazwy przekazał dr Arnim Beduhn.
W uroczystości tej wzięli udział - oprócz Pani Minister Kultury Reginy Marquradt - także inni politycy oraz dziennikarze. Tego dnia po raz pierwszy przywitaliśmy w Löcknitz 28 polskich uczniów z Polic.
Zostali oni zintegrowani w klasach dziewiątych, by po 4 latach nauki zdobyć niemiecką maturę.


[29.11.2008]