Zasady współdziałania gremiów szkolnych

  1. Realizacja oświatowych i wychowawczych zadań szkoły wymaga opartej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie współpracy między nauczycielami, opiekunami prawnymi, uczniami i pozostałymi pracownikami oświaty oraz ich współdziałania w podejmowaniu decyzji i przedsięwzięć dotyczących szkoły. Gremia te muszą w swojej działalności uwzględniać pedagogiczną odpowiedzialność nauczycieli za organizację pracy oświatowo-wychowawczej.

Ustawa Szkolna Meklemburgii-Pomorza Przedniego § 74


[11.11.2008]