Wiosną 1990 roku z inicjatywy byłego mieszkańca wsi Retzin, który żyje obecnie w Sassenberg, nawiązano kontakt między miastem Sassenberg a gminą Löcknitz. Stało się to zalążkiem wieloletniej i czynnej pomocy administracyjnej dla nowego Zarządu Gminy Löcknitz.

Następstwem owej formalnej współpracy były wzajemne wizyty radnych oraz członków działających tu stowarzyszeń. Jednocześnie absolwenci tutejszych szkół uzyskali możliwość zdobycia dalszego wykształcenia w przedsiębiorstwach i instytucjach znajdujących się w Sassenberg.

Współpraca pomiędzy obiema miejscowościami objęła również szkoły. Dlatego też Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz od roku szkolnego 2006/2007 utrzymuje zażyłe kontakty ze szkołą w Sassenberg.

Do pierwszej wymiany uczniów doszło już wiosną 2005 roku. Odtąd uczniowie z radością oczekują corocznej wymiany. Jednego roku my gościmy uczniów ze szkoły partnerskiej, w kolejnym oni przyjmują nas w Sassenberg.


[02.11.2011]