Miasto PolicePolice - Gmina Zielona

Gmina Police należy do większych w województwie zachodniopomorskim. Położona na Nizinie Szczecińskiej, zajmuje obszar 25 142 hektarów i liczy 41 232 mieszkańców. Na jej terenie, oprócz miasta Police, funkcjonuje także 12 stołectw.
Od północy Police graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa - ze Szczecinem
i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu Uecker - Randow, położonego na terenie Meklemburgii Pomorze Przednie.
Pod względem ekologicznym Police należą do wiodących gmin w kraju.
W ostatnim czasie na terenie gminy posadzono kilkadziesiąt tysięcy drzew
i krzewów ozdobnych. Pasy zadrzewień wokół Zakładów Chemicznych “Police” S.A. oraz zabezpieczenia techniczne chronią gminę przed niekorzystnym wpływem kombinatu. W ramach realizowanego od 1994 r. programu ekorozwoju, zmodernizowano wszystkie kotłownie komunalne i systematycznie unowocześnia się indywidualne systemy grzewcze.


 

Historia Polic

Ślady najstarszego osadnictwa na Ziemi Polickiej sięgają późnego paleolitu - około 8 tys. lat p.n.e. W okolicach jeziora Świdwie koczowało wówczas plemię prapoliczan.
Na Wysoczyźnie Mścięcińskiej pierwsi ludzie osiedlili się w okresie późnego neolitu, reprezentując kulturę ceramiki sznurowej.
Między IX a XI wiekiem w Mścięcinie istniał wczesnośredniowieczny, słowiański gród obronny. Następnie Słowianie założyli osadę w okolicach współczesnego rynku Polic. Pierwsze pisane wzmianki o niej sięgają 1254 roku.
W 1260 roku książę pomorski Barnim I nadał Policom prawa miejskie magdeburskie. Niestety, w 1311 roku książę Otto III przypisał Police Szczecinowi, obawiając się konkurencyjności grodu nad Łarpią. Miasto utraciło autonomię na pięć kolejnych wieków.
Okres rozwoju Polic przerwała II wojna światowa. Decydenci III Rzeszy postanowili w okolicach miasta wybudować dużą fabrykę benzyny syntetycznej. Produkowano w niej, na potrzeby armii niemieckiej, wysokiej klasy paliwo. Paliwo uzyskiwano z węgla,
a używane było m.in. do napędu rakiet V-2. W tym czasie w okolicach Polic istniało także 8 obozów pracy
oraz filia obozu koncentracyjnego w Stutthofie.
W obozach tych przebywało blisko 30 tys. więźniów różnej narodowości. 13 tys. więźniów, w tym 9 tys. Polaków, nie doczekało końca wojny.
Prawdziwy przełom w rozwoju miasta nastąpił w połowie lat 60., kiedy to postanowiono wybudować pod Policami duże zakłady chemiczne. Odtąd wzrasta też systematycznie liczba ludności, która aktualnie wynosi ponad 35 tys. Współczesne Police są miastem nowoczesnym, zadbanym, rozwojowym. Od roku 1999 znajduje się tutaj siedziba Starostwa Powiatowego.


[12.11.2008]