Szkoła Birger Sjöberggymnasiet

Kontakty partnerskie między gimnazjum w Vänersborg a naszą szkolą zostały nawiązane w roku 1996 z inicjatywy szwedzkiej nauczycielki, która urodziła się w Niemczech i słyszała o powstawaniu niemiecko-polskich szkół. Odwiedziny u swojej matki w Schwedt wykorzystała na złożenie wizyty w naszej szkole. W ten sposób zaczęły się nasze kontakty partnerskie.
Koordynatorem tej współpracy został z naszej strony pan Hellwig. Wkrótce też przyjechali do nas szwedzcy nauczyciele, a rok później (1997) delegacja uczniów wraz z panem Schererem i panem Hellwigem wyruszyła z rewizytą do Vänersborg.
Potem jednak kontakty zostały przerwane.

W 2003 szwedzka strona ponownie wystąpiła z inicjatywą ożywienia naszych kontaktów. Pan Scherer przekazał odpowiedzialność za współpracę obu szkół w moje ręce. Wiosną 2004 obaj odwiedziliśmy szkołę w Vänersborg. Tam dyskutowaliśmy o możliwościach prowadzenia takiej współpracy, ustaliliśmy pierwsze konkretne jej założenia i zasady postępowania (m.in. co roku wysyłać delegację i wspólnie ustalać program obu wyjazdów).
W roku 2005 pojechałem (własnym samochodem) z 4 uczniami ówczesnych klas 11 na jeden tydzień do Vänersborg, a jesienią 2005r. przyjmowaliśmy u nas gości ze Szwecji (głównym punktem programu była prezentacja obu szkół i systemów szkolnych).
W 2006 ponownie odbyły się dwie wizyty, których program zoorganizowany został pod hasłem „Galerie młodych artystów”, a towarzyszyły mu wystawy w obu szkołach. Tym razem do Szwecji zawiózł nas swoim samochodem pan Scherer.
W 2007 postanowiliśmy – ze względu na wysokie koszty finansowe – organizować wzajemne wizyty nie raz w roku, ale co dwa lata.
Punktem kulminacyjnym naszej współpracy był wyjazd studyjny 18 uczniów klas maturalnych do Göteborga (2007), stamtąd odwiedziliśmy też naszą szkołę partnerską i przeprowadziliśmy wspólne projekty. Wizyta delegacji szwedzkiej we wrześniu 2008 musiała zostać przełożona na rok 2009, ponieważ szwedzcy nauczyciele, którzy tę współpracę koordynują, kończą właśnie studia.

Kilka podstawowych informacji na temat szwedzkiego systemu szkolnego: nauka gimnazjum w Szwecji trwa tylko trzy lata. Po ukończeniu klasy dziewiątej (prawie) wszyscy uczniowie podejmują naukę w gimnazjum, gdzie zdają maturę i uzyskują wykształcenie zawodowe. Dla nas oznacza to, że w kontaktach partnerskich ze szkołą szwedzką mogą być zaangażowani tylko uczniowie klas 10 lub 11. Ci, którzy goszczą u siebie uczniów szwedzkich, jadą później z rewizytą do Vänersborg.

Wolfgang Scholz


[29.11.2008]