Zespół Szkół w Przecławiu znajduje się 12 km od przejścia granicznego w Lubieszynie – w kierunku Kołbaskowa. Do szkoły tej uczęszcza ok. 700 uczniów, pracuje tu 56 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest Ewa Cydzik.

Kontakty z Zespołem Szkół w Przecławiu zrodziły się na płaszczyźnie sportowej i istnieją już od wielu lat. W 1986 r. pan Scherer i pani Braatz poprzez swoją aktywność sportową w Grambow nawiązali i do dzisiaj utrzymują przyjacielskie kontakty z drużyną siatkówki w Kołbaskowie. Pani Braatz przeniosła te kontakty na obszar współpracy szkolnej. Uczniowie szkoły POS w Grambow byli często zapraszani na różne uroczystości i imprezy w szkole podstawowej w Kołbaskowie. Na początku były to m.in. zawody sportowe na wesoło, które wszystkom uczestnikom przypadły do gustu. Ponadto pan Zenon Wachnik, nauczyciel plastyki w Kołbaskowie, umożliwił niemieckim uczniom udział w kursie w Szczecinie, w ramach którego wraz z polskimi uczniami uczyli się oni konstruować balony na rozgrzane powietrze. Z tymi balonami uczestniczyli w zawodach, w których nagrodzone zostały balony najdalej latające.
Z inicjatywy pana Wiktora Misiaka, działacza sportowego gminy w Kołbaskowie, uczniowie klas 5 i 6 brali co roku udział w uroczystościach pierwszomajowych. Ponadto regularnie organizowano międzyszkolne zawody sportowe. Dzięki tym wspólnym projektom uczniowie obu szkół mogli lepiej się poznać, przełamać uprzedzenia, zawrzeć przyjaźnie i nauczyć się pierwszych polskich czy niemieckich słów. Punktem kulminacyjnym intensywnych kontaktów była wspólna kilkudniowa wycieczka do Krakowa zorganizowana przez panią Braatz, która postarała się też o dofinansowanie tego wyjazdu. Wycieczka ta stanowiła niezapomniane przeżycie zarówno dla polskich i niemieckich uczniów, jak i dla biorących w niej udział nauczycieli.

Po przejściu pani Braatz do gimnazjum w Löcknitz w 1991 r. nawiązano kontakty między tą szkołą a szkołą podstawową w Kołbaskowie. Kontakty te cieszyły się poparciem ze strony pana Scherera, który w 1992 został dyrektorem gimnazjum w Löcknitz. Obejmowały one początkowo klasy 5 obu szkół, z czasem jednak zostały rozszerzone na pozostałe klasy. Dalsza współpraca przejawiała się w licznych przedsięwzięciach sportowych i kulturalnych. W 1995 utworzono szkołę podstawową w Przecławiu. Na uroczystość otwarcia zaproszono nauczycieli Niemiecko-Polskiego Gimnazjum.

W ciągu kolejnych lat szkoła w Przecławiu została rozbudowana i poddana zmianom strukturalnym. Od 1.09.2002 istniejąca tam placówka oświatowa obejmuje zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum i dlatego też funkcjonuje jako Zespół Szkół w Przecławiu. Szkoła ta swoim profilem lepiej sprzyja kontaktom z naszym gimnazjum, w wyniku czego między obiema placówkami oświatowymi rozwinęła się rozszerzona współpraca. W związku z tym nasi uczniowie nadal otrzymywali zaproszenia na pierwszomajowe uroczystości. Poza tym intensywniejsza stała się współpraca na płaszczyźnie sportowej. Uczniowie z Zespołu Szkół brali np. udział w naszym tradycyjnym turnieju mikołajkowym, a niektórzy nasi uczniowie regularnie uczestniczą w organizowanych w Przecławiu międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych, gdzie wielokrotnie już zdobywali medale i puchary.
Polsko – niemiecka współpraca rozwinęła się także na płaszczyźnie kulturalnej. Nasi uczniowie zostali zaproszeni na andrzejki i na dyskotekę, a w trakcie wycieczki autokarowej po mieście wspólnie z uczniami szkoły partnerskiej poznawali zabytki Szczecina i jego historię.
Polscy uczniowie wraz ze swoim nauczycielem plastyki, panem Wachnikiem, uczestniczyli w wielu projektach w Niemiecko-Polskim Gimnazjum i pokazywali naszym uczniom, jak można samodzielnie skonstruować obiekty latające, m.in. balony na rozgrzane powietrze, które potem wypuszczono w górę. Ponadto polscy uczniowie zaprezentowali wystawę własnych prac plastycznych, której otwarcie uświetnił występ młodej polskiej pary tanecznej.
W wyrazie podziękowania za niestrudzone zaangażowanie w rozwój współpracy polsko – niemieckiej zaproszono pana Wiktora Misiaka, pana Zenona Wachnika i panią Danutę Pasierb na uroczystości jubileuszu 10-lecia Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz i wręczono im nagrody.


[29.11.2008]