Klub EuropejskiKlub Europejski istnieje w szkole od września 2000 roku. Działalność Klubu, związana z szeroko rozumianą problematyką europejską, oparta jest na aktywności uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a skierowana głównie do mieszkańców Gminy Police.

W ramach działań Klubu Europejskiego, uczniowie zdobywają wiedzę o krajach i mieszkańcach Unii Europejskiej oraz o podstawach działania struktur prawnych Unii. Wiedza ta jest upowszechniana wśród mieszkańców Gminy Police poprzez różnego rodzaju festyny, imprezy i akcje organizowane przez członków Klubu w regionie. Działania te były szczególnie ważne przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Klub zorganizował wówczas, korzystając ze środków finansowych programu „Młodzież”, cykl imprez dla mieszkańców Polic. W 2003 roku członkowie Klubu stworzyli projekt o nazwie „Euro-aktywni”, realizowany przez kilka miesięcy. Projekt zakończył się festynem „Europa nie gryzie”, w trakcie którego prezentowano kulturę i osiągnięcia państw europejskich, a wystawy wzbogacone zostały o występy artystyczne, gry, zabawy sportowe oraz konkurs dla zwiedzających. Inicjatywa Klubu Europejskiego spotkała się z szerokim oddźwiękiem w środowisku lokalnym, o czym świadczyła duża frekwencja na festynie oraz fakt zaangażowania się uczniów z niemal wszystkich szkół Gminy Police w przygotowanie wystaw. Nie zawiedli również przedstawiciele władz samorządowych, którzy licznie przybyli na festyn, a swoją obecnością zaszczycił nas ówczesny Minister do Spraw Referendum Europejskiego. Celem imprezy było także zachęcenie do udziału w zbliżającym się referendum, dlatego zorganizowano prareferendum na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Kolejnym działaniem realizowanym przez Klub Europejski, przy współpracy z władzami samorządowymi oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, był festyn z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, który odbył się 1 maja 2004 roku. Tym razem impreza pod hasłem „Europo witaj nam” odbyła się na placu przed szkołą, gdzie zgromadziła się liczna publiczność. Przygotowano prezentacje państw wstępujących do Unii Europejskiej i oraz występy artystyczne. Podczas festynu chóralnie odśpiewano hymn zjednoczonej Europy „Odę do radości”, a moment ten uwieczniono na panoramicznej fotografii. Finałem imprezy było przecięcie wstęgi w symbolicznej bramie do Europy oraz parada ulicami miasta. Parada zakończyła się pokazem polsko-niemieckiej grupy cyrkowej, złożonej z członków Klubu oraz gości z Niemiec, którzy przez tydzień przygotowywali swój występ w ramach projektu finansowanego przez program „Młodzież”.
Klub Europejski stale propaguje tematykę europejską w szkole, organizując np. „Dni Europy”, imprezy i wystawy poświęcone tej tematyce. Uczniowie biorą udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej i osiągają w nich wspaniałe sukcesy. Drużyny licealistów zajęły II miejsce w regionalnym finale ogólnopolskiego konkursu „Zostań negocjatorem - negocjacje Polski z Unią Europejską”. W konkursie „Wiedzy o Unii Europejskiej”, zorganizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Polickiego, trzykrotnie uczniowie Zespołu Szkół zajęli drugie miejsca, a w 2004 roku Radosław Łopiński - uczeń naszej szkoły - odniósł zwycięstwo.
Aktywna działalność Klubu Europejskiego przyczyniła się do wyróżnienia szkoły, która znalazła się w ogólnopolskiej „Złotej pięćdziesiątce szkół otwartych na Unię Europejską”.


[12.11.2008]