Warsztaty SzkolneWarsztaty Szkolne Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza są placówką przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, o kierunku mechanik pojazdów samochodowych. W skład warsztatów wchodzą:

  • pracownia diagnostyki silników,
  • pracownia elektryczna,
  • pracownia naprawy pojazdów samochodowych,
  • pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej.

Uczniowie poznają tutaj podstawy zawodu. Uczą się obróbki ręcznej
i mechanicznej oraz podstaw budowy i działania poszczególnych elementów pojazdów samochodowych. Po szkoleniu podstawowym uczniowie, pod nadzorem instruktorów, dokonują okresowych badań technicznych oraz napraw samochodów.


[12.11.2008]