PodgrodzieCentrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji Podgrodzie w Nowym Warpnie

Ważną rolę w procesie edukacji odgrywa nauczanie międzykulturowe, realizowane głównie w formie międzynaro-dowych wymian młodzieży, wolontariatu europejskiego oraz działalności informa-cyjno-szkoleniowej. Działania te realizo-wane są w Podgrodziu.
Podgrodzie to malownicza osada położona na skraju Puszczy Wkrzańskiej, oblana wodami Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego.
W realizacji wyżej opisanych zadań korzystać można z bogatego zaplecza placówki, które stanowią m.in.: 200 miejsc noclegowych, stołówka, sala gimnastyczna, hala widowiskowo - sportowa, przystań żeglarska ze sprzętem wodnym, dwa korty tenisowe, pełnowymiarowe boisko piłkarskie oraz sala konferencyjna.
W Podgrodziu uczniowie naszej szkoły odbywają także praktyki zawodowe. Wiele klas organizuje tu również biwaki, pobyty integracyjne oraz wakacyjne obozy.
Dzięki Podgrodziu życie szkoły nie kończy się wraz z dzwonkiem informującym o końcu zajęć lekcyjnych.


[12.11.2008]