Wiadomości


09.10.2017

04.07.2017

Wywiad z maturzystami

Przeprowadziliśmy wywiad z tegorocznymi maturzystkami: Claudią i Darline.

- Jakie przedmioty zdawałyście na maturze? Obie pisały egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z angielskiego i biologii, na poziomie podstawowym - z niemieckiego i matematyki, a ustnie zdawały historię.

- Zdałyście? Obie pomyślnie zdały i są zadowolone z osiągniętych wyników.

- Jak oceniacie stopień trudności tegorocznych matur? Claudia i Darline uważają, że egzaminy w tym roku były stosunkowo łatwe. Zadania z poprzednich lat (które ćwiczyły, przygotowując się do matury) były dużo trudniejsze. Tegoroczni abiturienci mieli szczęście.

- Jak długo się przygotowywałyście? Dziewczyny uczyły się intensywnie do matury ok. miesiąca. Poza tym przygotowywały się do poszczególnych klauzur.

- Jakie mają plany na przyszłość? Chcą studiować, ale Darline będzie musiała prawdopodobnie rok poczekać, ponieważ nie osiągnęła odpowiedniej średniej.

- Czy będziecie tęsknić za szkołą? Na pewno będzie im brakować uregulowanego dnia i rutyny. Po 12 latach nauki z pewnością zatęskni się za szkołą, choć bywały i takie dni, kiedy nie za bardzo chciało się do niej iść ...