26.04.2018

Sejmiki uczniowskie

5.04. samorząd szkolny zorganizował sejmiki uczniowskie, w ramach których uczniowie przez dwie godziny dyskutowali o szkolnych problemach, sposobach ich rozwiązywania, pomysłach na poprawę funkcjonowania szkoły, ale i o tym, co im się w szkole podoba. W trakcie sejmików udało się wyjaśnić wiele spraw, jak np. zaprezentować wyniki ankiety dotyczącej zapobiegania zażywaniu narkotyków.

Kajetan A.