30.06.2018

Randowhalle

Uroczystość wręczenia świadectw maturalnych